BG
За залепване на изкуствена трева върху основа.
Детайли »

За лепене и уплътняване на каучукови подови настилки. 

Детайли »

Универсално еластично лепило.

Детайли »

За изграждане на каменни зидове, лепене и запълване в градината и двора.

Детайли »

За изграждане на каменни зидове, лепене и запълване в градината и двора.

Детайли »

За монтиране и закрепване на стълбове.

Детайли »
За защита на клинкер, настилки и облицовки от абсорбиране на вода и замърсявания.
Детайли »
За защита на мрамор, естествен и изкуствен камък от абсорбиране на вода, масло и замърсявания.
Детайли »