BG
Show menu

TKK Garden Clinker Protect

Oписание на продукта

TKK Garden Clinker Protect е хидрофобен импрегнатор на базата на силан/силоксан и ленено масло, предназначена за повърхностна защита на минерални порьозни строителни материали, преди всичко негланциран клинкер и елементи за настилки и облицовки от тухли, от вода/влага. Освен това, Silifob Klinker освежава естествения цвят на защитените материали, които добиват по този начин по-тъмен тон.

Опаковка

  • флакон 0,8 кг

Съхранение на склад

TKK Garden Clinker Protect е запалима течност, поради което трябва да се съхранява в складове, които отговарят на предписанията за съхранение на склад на запалими течности. Silifob Klinker трябва да се съхранява в плътно затворени опаковки, в хладно и добре проветриво помещение, изолирано от източници на възпламеняване и топлина и защитено от пряка слънчева светлина. В плътно затворена опаковка срокът на годност е мин. 2 години от датата на производство.