BG
Show menu

TKK Garden Polefix

Oписание на продукта

TKK Garden Polefix е двукомпонентна полиуретанова пяна. Използва се за монтиране, съотв. закрепване на различни дървени, метални, бетонни и пластмасови стълбове. Пяната се самозаравнява в дупката и като експандира, запълва празнината между дупката и стълба. След като се втвърди, фиксира стълба.

Oбласт на приложение

 • за закрепване на огради, стойки за пътни табели и знаци, различни табелки, градински лампи и пощенски кутии 
 • навсякъде, където се търси бързо, просто и чисто монтиране или закрепване на дървени, метални, бетонни или пластмасови стълбове 

Преимущества на използването на пяната TKK Garden Polefix в сравнение с вароциментовия хоросан:

 • проста употреба
 • бързо изпълнение на работите
 • прилепва много добре към различни материали
 • спестяване на разходи за транспорт и складиране
 • устойчива е на влага и ниски температури 
 • водоустойчива е, тъй като поради състава си абсорбира най-много 0,5% влага

Опаковка

 • пластмасови бутилки (250 мл и 1000 мл)
 • компонент A 270 г
 • компонент Б 330 г

Съхранение на склад

9 месеца в оригиналната опаковка в сухи помещения, при температура от +15°C до +25°C. Полиуретановите компоненти са чувствителни към влага. Съдовете трябва да се съхраняват в изправено положение.