RS
Show menu

TKK Garden Clinker Protect

Opis proizvoda

TKK Garden Clinker Protect je vodootporna impregnacija na bazi silana/siloksana i lanenog ulja namenjena za završnu zaštitu mineralnih poroznih građevinskih materijala, a pre svega neglaziranog klinkera i elemenata za popločavanje od cigle od vode/vlage. Pored toga TKK Garden Clinker Protect osvežava prirodnu boju zaštićenih materijala koji tako dobijaju tamniji ton.

Pakovanje

  • doze 0,8 kg

Skladištenje

TKK Garden Clinker Protect je zapaljiva tečnost zbog čega ga moramo čuvati u skladištima koji odgovaraju propisima za skladištenje zapaljivih tečnosti. TKK Garden Clinker Protect moramo čuvati u čvrsto zatvorenoj ambalaži, u hladnoj i provetrenoj prostoriji, odvojeno od izvora paljenja i toplote kao i zaštićeno od direktne sunčeve svetlosti. U dobro zatvorenoj neoštećenoj ambalaži rok upotrebe je min. 2 godine od datuma proizvodnje.