RS
Show menu

TKK Garden Stone Protect

Opis proizvoda

TKK Garden Stone Protect je bezbojna tečnost na bazi silana/siloksana i specijalnih dodataka namenjena za završnu zaštitu poroznih anorganskih materijala od vode/vlage. Zbog velike snage upijanja prodire duboko u pore materijala i nakon što rastvarač ispari, stvara nevidljivu impregnaciju površine. U poređenju sa drugim silikonskim impregnacijama ne deluje samo protiv vode – hidrofobno već i protiv ulja – oleofobno. Tako sa površina zaštićenim TKK Garden Stone Protect sa lakoćom možemo da uklonimo mrlje od masti, ulja, boja i sl.

Oblast primene

  • za zaštitu podnih površina od prirodnog i veštačkog kamena i neglaziranih keramičkih pločica – lakše čišćenje, zaštita od zaprljanja
  • za zaštitu potprozorskih dasaka, ploča stolova i spomenika od prirodnog i veštačkog kamena – lakše čišćenje, zaštita od zaprljanja
  • za zaštitu fasade od prirodnog i veštačkog kamena, betona i sl. – smanjenje upijanja vode, zaštita od grafita

Pakovanje

  • doze 0,4 kg

Skladištenje

TKK Garden Stone Protect je zapaljiva tečnost zbog čega ga moramo čuvati u skladištima koja odgovaraju propisima za skladištenje zapaljivih tečnosti. TKK Garden Stone Protect moramo čuvati u čvrsto zatvorenoj ambalaži, na hladnoj i provetrenoj prostoriji, odvojeno od izvora paljenja i toplote kao i zaštićeno od direktnog sunčevog svetla. U dobro zatvorenoj neoštećenoj ambalaži rok upotrebe je min. 2 godine od datuma proizvodnje.